زرکابل کرمان

کارخانه تولید کابل شبکه کرمان

صنایع کابل (شبکه) کرمان در سال 1984 با همکاری تیمی از کارشناسان در املاک صنعتی شماره 1 کرمان تاسیس شد. در مرحله اول، 5000 متر مربع زمین...

ادامه مطلب