شماره های تماس : 32522425-034 - 09037354366

تجهیزات چاه ارت کرمان سیمبان الکتریک
سیم و کابل مسی کرمان و تجهیزات چاه ارت کرمان
previous arrow
next arrow
Slider
سیم و کابل
سیم و کابل مسی کرمان و تجهیزات چاه ارت کرمان

کابل مفتول 16+25*3 ساوه

99,000 تومان 84,000 تومان15 % تخفیف
سیم و کابل مسی کرمان و تجهیزات چاه ارت کرمان

کابل مفتول 10*2 ساوه

22,600 تومان 19,000 تومان16 % تخفیف
کابل مفتول ساوه سیمبان الکتریک

کابل مفتول 6*2 ساوه

13,800 تومان 11,600 تومان16 % تخفیف
سیم و کابل مسی کرمان و تجهیزات چاه ارت کرمان

کابل مفتول 4*2 ساوه

10,000 تومان 8,550 تومان15 % تخفیف
تجهیزات چاه ارت کرمان و سیم و کابل مسی کرمان

کابل افشان 16*5 ساوه

80,400 تومان 68,000 تومان15 % تخفیف
تجهیزات چاه ارت کرمان و سیم و کابل مسی کرمان

کابل افشان 10*5 ساوه

51,300 تومان 43,100 تومان16 % تخفیف
تجهیزات چاه ارت کرمان و سیم و کابل مسی کرمان

کابل افشان 6*5 ساوه

30,000 تومان 25,200 تومان16 % تخفیف
تجهیزات چاه ارت کرمان و سیم و کابل مسی کرمان

کابل افشان 4*5 ساوه

20,500 تومان 17,200 تومان16 % تخفیف
تجهیزات چاه ارت کرمان و سیم و کابل مسی کرمان

کابل افشان 2.5*5 ساوه

13,300 تومان 11,300 تومان15 % تخفیف
تجهیزات چاه ارت کرمان و سیم و کابل مسی کرمان

کابل افشان 1.5*5 ساوه

8,300 تومان 7,000 تومان16 % تخفیف