Showing all 4 results

کابل مفتول 10*2

136,000 تومان
کابل های که نوع هادی های تک مفتولی می باشد کابل مفتولی می گویند. کابل مفتولی را به کابل خشک نیز معروف می باشد.  

کابل مفتول 16+25*3

536,000 تومان
کابل های مفتول یا به صورت چند سیم مفتولی، که به هم تابیده شده، ودرون یه پوشش pvcقرارمی گیرند. تولید

کابل مفتول 4*2

53,600 تومان
کابل های که نوع هادی های تک مفتولی می باشد کابل مفتولی می گویند. کابل مفتولی را به کابل خشک نیز معروف می باشد.

کابل مفتول 6*2

79,000 تومان
کابل های که نوع هادی های تک مفتولی می باشد کابل مفتولی می گویند. کابل مفتولی را به کابل خشک نیز معروف می باشد.