این نوع صفحه دارای مغز فولادی (آهنی) و روکش مس هست.

اصلی ترین ویژگی های این نوع صفحه ها رسانایی الکتریکی بالا ، قابلیت جوش کدولد و نقره ، خردگی و فرسایش پائین و طول عمر بالاست.

قیمت مناسب، قابلیت استفاده در تمامی منطقه ها از نظر مقدار مقاومت ویژه خاک از خصوصیت های این صفحه هاست.

روکش مس استفاده شده در این نوع صفحات با ضخامت بیش از ۲۵۴ μ و خلوص بالا هست.

شما می‌توانید انواع صفحه مسی، از جمله صفحه روکش مس را از فروشگاه سیمبان الکتریک ، مرکز فروش تجهیزات چاه ارت کرمان و سیم و کابل مسی کرمان و صفحه مسی کرمان خریداری نمایید.

Showing all 5 results

صفحه روکش مس 30*30

110,000 تومان
این محصول دارای مغز فولادی و روکش مس می باشد ، دارای رسانایی بالا ، قابلیت جوش کدولد و نقره ، خردگی پائین و طول عمر بالا ، قیمت مناسب ، قابل استفاده در تمامی منطقه ها از نظر مقدار مقاومت ویژه خاک

صفحه روکش مس 40*40

255,000 تومان
این محصول دارای مغز فولادی و روکش مس می باشد ، دارای رسانایی بالا ، قابلیت جوش کدولد و نقره ، خردگی پائین و طول عمر بالا ، قیمت مناسب ، قابل استفاده در تمامی منطقه ها از نظر مقدار مقاومت ویژه خاک

صفحه روکش مس 50*50

450,000 تومان
این محصول دارای مغز فولادی و روکش مس می باشد ، دارای رسانایی بالا ، قابلیت جوش کدولد و نقره ، خردگی پائین و طول عمر بالا ، قیمت مناسب ، قابل استفاده در تمامی منطقه ها از نظر مقدار مقاومت ویژه خاک

صفحه روکش مس 60*60

490,000 تومان
این محصول دارای مغز فولادی و روکش مس می باشد ، دارای رسانایی بالا ، قابلیت جوش کدولد و نقره ، خردگی پائین و طول عمر بالا ، قیمت مناسب ، قابل استفاده در تمامی منطقه ها از نظر مقدار مقاومت ویژه خاک

صفحه روکش مس 70*70

650,000 تومان
این محصول دارای مغز فولادی و روکش مس می باشد ، دارای رسانایی بالا ، قابلیت جوش کدولد و نقره ، خردگی پائین و طول عمر بالا ، قیمت مناسب ، قابل استفاده در تمامی منطقه ها از نظر مقدار مقاومت ویژه خاک