سیم و کابل مسی کرمان در سیمبان الکتریک

موارد استفاده سیم مسی و تجهیزات چاه ارت چیست؟

خالص سازی فلز مس کار ساده‌ای هست و این ویژگی به همراه رسانایی بالای، آن را به عنوان رسانای برتر در سیم و کابل مطرح ساخته است.

مس دارای بالاترین میزان رسانایی تمام فلزات غیر گرانبها است.

مقاومت الکتریکی مس 16.78 نانو اهم در متر در دما۲۰ سانتی‌گراد است.

سیم مسی برای سیستم ارتینگ با سایزهای مختلف استفاده می‌شود.

در اتصال به صفحه مسی چاه ارت و هادی نزولی صاعقه‌گیر و همبندی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیم‌ها دارای خلوص بالایی بوده و به همین دلیل رسانایی الکتریکی زیادی دارند.

این نوع سیم به صورت مفتول‌های به هم تنیده شده در بازار موجود هست.

در واقع سیم مسی لخت برای انتقال جریان به زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شما می‌توانید انواع سیم، از جمله سیم مسی را از فروشگاه سیمبان الکتریک ، مرکز فروش تجهیزات چاه ارت کرمان و سیم و کابل مسی کرمان و صفحه مسی کرمان خریداری نمایید.

Showing all 18 results

سیم ارت روکش دار 10

56,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان و خشک روکش PVC سبز و زرد مخصوص همبندی و سیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار 120

629,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبزوزرد افشان و خشک روکش PVC سبز و زرد مخصوص همبندی و سیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 16

86,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبزو زرد افشان خشک روکش pvcسبزوزرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 35

185,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبزو زرد افشان خشک روکش pvc سبز وزردمخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 50

263,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان خشک روکش pvcسبزوزرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 70

374,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان خشک روکش pvc سبزو زرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 95

506,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان خشک روکش pvcسبز وزردمخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره25

131,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبزو زرد افشان خشک روکش pvcسبزو زرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم مسی لخت نمره 120

620,000 تومان
سیم مسی ارت نمره 120 تشکیل شده از 19 رشته سیم به هم تابیده شده است که وزن یک متر برابر 1.08 کیلوگرم

سیم مسی لخت نمره 150

620,000 تومان
سیم مسی ارت نمره 150 تشکیل شده از 35 رشته سیم به هم تابیده شده است که وزن یک متر برابر 1.350 کیلوگرم

سیم مسی لخت نمره 16

620,000 تومان
سیم مسی ارت نمره 16 تشکیل شده از 7 رشته سیم به هم تابیده شده است که وزن یک متر برابر 144 گرم

سیم مسی لخت نمره 185

620,000 تومان
سیم مسی ارت نمره 185 تشکیل شده از 37 رشته سیم به هم تابیده شده است که وزن یک متر برابر 1.665 کیلوگرم

سیم مسی لخت نمره 240

620,000 تومان
سیم مسی لخت با سطح مقطع 240میلی متر مربع - تشکیل شده از 37 رشته سیم - وزن هر متر آن برابر است با 2.160 ،جریان مجاز در مساف100 متر 465 آمپر میباشد.کاربرد آن در صنایع بزرگ ودر ولتاژهای بالا استفاده میگردد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

سیم مسی لخت نمره 25

620,000 تومان
سیم مسی ارت نمره 25 تشکیل شده از 7 رشته سیم به هم تابیده شده است که وزن یک متر برابر 225 گرم

سیم مسی لخت نمره 35

620,000 تومان
سیم مسی ارت نمره 35 تشکیل شده از 7 رشته سیم به هم تابیده شده است که وزن یک متر برابر 315 گرم

سیم مسی لخت نمره 50

620,000 تومان
سیم مسی ارت نمره 50 تشکیل شده از 7 رشته سیم به هم تابیده شده است که وزن یک متر برابر 450 گرم

سیم مسی لخت نمره 70

620,000 تومان
سیم مسی ارت نمره 70 تشکیل شده از 19 رشته سیم به هم تابیده شده است که وزن یک متر برابر 630 گرم

سیم مسی لخت نمره 95

620,000 تومان
سیم مسی ارت نمره 95 تشکیل شده از 19 رشته سیم به هم تابیده شده است که وزن یک متر برابر 855 گرم