تسمه مسی و تجهیزات چاه ارت کرمان به همراه سیم و کابل مسی و صفحه مسی در سیمبان الکتریک

تسمه مسی و موارد مصرف آن در تجهیزات چاه ارت در پایین توضیح داده شده است.

تسمه مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند. تسمه‌های مسی دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند.

مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند

یکی از مهترین خواص فلز مس قابلیت تغییر ضخامت آن در اندازه های بسیار کوچک و به صورت ورقه‌های بسیار نازک است که یکی از نمونه های آن شیلد(روکش)کابل‌ها می باشد.

روکش سیم و کابل مسی معمولا از آلومینیوم یا مس ساخته می‌شود و کاربرد زیادی دارد.

در صنعت از رول و تسمه مسی در تابلوها و هادی انتقال (ارت) استفاده می گردد.

همچنین از شینه و شاخه‌های مسی بسته به ضخامت آن در تابلو در سایز ‌های مختلف و بر اساس آمپراژی که بایستی تحمل نمایند استفاده می‌گردد.

تسمه‌های مسی تجهیزات چاه ارت و انواع صفحه مسی کرمان را میتوانید در فروشگاه سیمبان الکتریک پیدا کنید.

فروشگاه سیمبان الکتریک فروشنده انواع صفحه مسی کرمان و سیم و کابل مسی کرمان و تجهیزات چاه ارت کرمان است.

برای خرید انواع محصولات سیمبان الکتریک با شماره های درج شده در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

Showing all 15 results

تسمه مسی 10*100

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.

تسمه مسی 10*120

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکیمنحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند.

تسمه مسی 10*40

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.

تسمه مسی 10*50

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.

تسمه مسی 3*15

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.

تسمه مسی 3*20

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.

تسمه مسی 3*25

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.

تسمه مسی 3*30

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.

تسمه مسی 5*100

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.

تسمه مسی 5*40

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد

تسمه مسی10*60

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.

تسمه مسی10*80

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.

تسمه مسی5*30

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.

تسمه مسی5*50

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.

تسمه مسی5*60

490,000 تومان

تسمه های مسی زیر مجموعه تسمه های فلزی هستند.این تسمه ها دارای خواص مکانیکی و الکتریکی منحصر به فردی اند. مثل مقاومت کششی بالا، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خوردگی؛ و همچنین هادی خوب جریان الکتریکی و گرما هستند. از تسمه های فلزی می توان در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده کرد.