کلمپ های مسی چیست؟

در شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط برای اتصال کابل های آلومینیومی و مسی به یکدیگر از کلمپ استفاده می شود.
کلمپ یک نوع اتصال جدا شدنی ست.
برای اتصال؛ هر سیم را در شاف خود قرار داده و پیچ ها را محکم می کنیم.
داخل شکاف‌ها دندانه هایی تعبیه شده تا استقامت مکانیکی اتصال را افزایش دهد.
انتخاب کلمپ بسیار مهم بوده و بر اساس سایز و جنس سیم انجام می شود.
کلمپ ها ممکن است بعلت برقرار نشدن اتصال کامل و ایجاد اتصال سست قسمتی از آن بسوزد.
این گونه موارد باعث بریده شدن سیم ها و جمپر ها و عملکرد حفاظت ها می شود.

شما می‌توانید انواع اتصالات چاه ارت، از جمله کلمپ را از فروشگاه سیمبان الکتریک ، مرکز فروش تجهیزات چاه ارت کرمان و سیم و کابل مسی کرمان و صفحه مسی کرمان خریداری نمایید.

Showing all 14 results

بست تسمه به دیوار

بست تسمه به دیوار-جنس بدنه کلمپ از آلیاژ خاص مس با استحکام مکانیکی بالا و مقاوم به خوردگی

کلمپ u

کلمپ u برای اتصال میله ارت به سیم ارت و اتصالات میلگرد به سیم یا میله ارت استفاده میشود

کلمپ دو پیچ نمره 25

کلمپ دوپیچ نمره 25-کلمپ اتصال سیم به سیم برای اتصال دو سیم موازی به هم

کلمپ دو پیچ نمره 35

کلمپ دوپیچ نمره 35-کلمپ اتصال سیم به سیم برای اتصال دو سیم موازی به هم

کلمپ دو پیچ نمره 50

کلمپ دوپیچ نمره 50-کلمپ اتصال سیم به سیم برای اتصال دو سیم موازی به هم

کلمپ دو پیچ نمره 70

کلمپ دوپیچ نمره 70-کلمپ اتصال سیم به سیم برای اتصال دو سیم موازی به هم

کلمپ دوپیچ نمره 16

کلمپ دوپیچ نمره 16-کلمپ اتصال سیم به سیم برای اتصال دو سیم موازی به هم