ارسال فقط داخل کرمان

Showing all 2 results

بنتونیت اکتیودار درجه1

30,000 تومان

بنتونیت اکتیودار - دارای قابلیت اکتیو و میکرونیزه بودن – فروش به صورت کیسه 30 کیلوگرمی – ماده اصلی تجهیزات چاه ارت

بنتونیت کربن دار GRE

96,000 تومان

بنتونیت کربن دار 15 کیلوگرمی GRE در هر کیسه - دارای مقدار کربن بالا برای جاهای حساس و نیازمند ارت قوی