شماره های تماس : 32522425-034 - 09339489461 - 09133432228

محاسبه گر نوع سیم
مسافت : (متر)
شدت جریان مجاز : (آمپر)
قطر سیم مسی :
قطر سیم آلومینیوم :