این نوع صفحه دارای مغز فولادی (آهنی) و روکش مس هست.

اصلی ترین ویژگی های این نوع صفحه ها رسانایی الکتریکی بالا ، قابلیت جوش کدولد و نقره ، خردگی و فرسایش پائین و طول عمر بالاست.

قیمت مناسب، قابلیت استفاده در تمامی منطقه ها از نظر مقدار مقاومت ویژه خاک از خصوصیت های این صفحه هاست.

روکش مس استفاده شده در این نوع صفحات با ضخامت بیش از ۲۵۴ μ و خلوص بالا هست.

شما می‌توانید انواع صفحه مسی را از فروشگاه سیمبان الکتریک ، مرکز فروش تجهیزات چاه ارت کرمان و سیم و کابل مسی کرمان و صفحه مسی کرمان خریداری نمایید.

Showing all 19 results

صفحه روکش مس 30*30

این محصول دارای مغز فولادی و روکش مس می باشد ، دارای رسانایی بالا ، قابلیت جوش کدولد و نقره ، خردگی پائین و طول عمر بالا ، قیمت مناسب ، قابل استفاده در تمامی منطقه ها از نظر مقدار مقاومت ویژه خاک

صفحه روکش مس 40*40

این محصول دارای مغز فولادی و روکش مس می باشد ، دارای رسانایی بالا ، قابلیت جوش کدولد و نقره ، خردگی پائین و طول عمر بالا ، قیمت مناسب ، قابل استفاده در تمامی منطقه ها از نظر مقدار مقاومت ویژه خاک

صفحه روکش مس 50*50

این محصول دارای مغز فولادی و روکش مس می باشد ، دارای رسانایی بالا ، قابلیت جوش کدولد و نقره ، خردگی پائین و طول عمر بالا ، قیمت مناسب ، قابل استفاده در تمامی منطقه ها از نظر مقدار مقاومت ویژه خاک

صفحه روکش مس 60*60

این محصول دارای مغز فولادی و روکش مس می باشد ، دارای رسانایی بالا ، قابلیت جوش کدولد و نقره ، خردگی پائین و طول عمر بالا ، قیمت مناسب ، قابل استفاده در تمامی منطقه ها از نظر مقدار مقاومت ویژه خاک

صفحه روکش مس 70*70

این محصول دارای مغز فولادی و روکش مس می باشد ، دارای رسانایی بالا ، قابلیت جوش کدولد و نقره ، خردگی پائین و طول عمر بالا ، قیمت مناسب ، قابل استفاده در تمامی منطقه ها از نظر مقدار مقاومت ویژه خاک

صفحه مسی باهنر 66*66-3میلیمتر

صفحه مسی باهنر

صفحه مسی باهنر در سایزهای مختلف وجود دارد . این صفحه ها دارای خلوص مس ۹۹/۹ درصد می باشد. و برای اتصال سیم به الکترود ارت از جوش کدولد استفاده میشود . این فروشگاه تولید کننده کلیه ملزومات ارتینگ می باشد .

صفحه مسی باهنر50*50-3میلیمتر

صفحه مسی باهنر

صفحه مسی باهنر در سایزهای مختلف وجود دارد . این صفحه ها دارای خلوص مس ۹۹/۹ درصد می باشد. و برای اتصال سیم به الکترود ارت از جوش کدولد استفاده میشود . این فروشگاه تولید کننده کلیه ملزومات ارتینگ می باشد .

صفحه مسی باهنر50*50-5میلیمتر

صفحه مسی باهنر

صفحه مسی باهنر در سایزهای مختلف وجود دارد . این صفحه ها دارای خلوص مس ۹۹/۹ درصد می باشد. و برای اتصال سیم به الکترود ارت از جوش کدولد استفاده میشود . این فروشگاه تولید کننده کلیه ملزومات ارتینگ می باشد .

صفحه مسی باهنر66*66 -5میلیمتر

صفحه مسی باهنر

صفحه مسی باهنر در سایزهای مختلف وجود دارد . این صفحه ها دارای خلوص مس ۹۹/۹ درصد می باشد. و برای اتصال سیم به الکترود ارت از جوش کدولد استفاده میشود . این فروشگاه تولید کننده کلیه ملزومات ارتینگ می باشد .

صفحه مسی ذوبی 30*30-3میلیمتر

صفحه مسی ارت 30×30 با ضخامت 3 میلیمتر

صفحه مسی 30×30 – دارای ضخامت 3 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت –

صفحه مسی ذوبی 30*30-5میلیمتر

صفحه مسی ارت 30×30 با ضخامت 5 میلیمتر

صفحه مسی 30×30 – دارای ضخامت 5 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت –

صفحه مسی ذوبی 40*40-3میلیمتر

صفحه مسی ارت 40×40 با ضخامت 3 میلیمتر

صفحه مسی 40×40 – دارای ضخامت 3 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت

صفحه مسی ذوبی 40*40-5میلیمتر

صفحه مسی ارت 40×40 با ضخامت 5 میلیمتر

صفحه مسی 40×40 – دارای ضخامت 5 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت

صفحه مسی ذوبی 50*50-3میلیمتر

صفحه مسی ارت 50×50 با ضخامت 3 میلیمتر

صفحه مسی 50×50 – دارای ضخامت 3 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت

صفحه مسی ذوبی 50*50-5میلیمتر

صفحه مسی ارت 50×50 با ضخامت 5 میلیمتر

صفحه مسی ارت 50×50 – دارای ضخامت 5 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت

صفحه مسی ذوبی 60*60-3میلیمتر

صفحه مسی ارت 60×60 با ضخامت 3 میلیمتر

صفحه مسی ارت 60×60 – دارای ضخامت 3 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت

صفحه مسی ذوبی 60*60-5میلیمتر

صفحه مسی ارت 60×60 با ضخامت 5 میلیمتر

صفحه مسی ارت 60×60 – دارای ضخامت 5 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت

صفحه مسی ذوبی 70*70-3میلیمتر

صفحه مسی ارت 70×70 با ضخامت 5 میلیمتر

صفحه مسی ارت 70×70 – دارای ضخامت 5 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت –

صفحه مسی ذوبی 70*70-5میلیمتر

صفحه مسی ارت 70×70 با ضخامت 5 میلیمتر

صفحه مسی ارت 70×70 – دارای ضخامت 5 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت